Субота, 19.09.2020
м. ПУСТОМИТИ

Форма для входу
Меню
Наша кнопка
Пустомити
Опитування
Де на вашу думку найкраще можна відпочити в Пустомитах?
Всього відповідей: 412
Головна » 2011 » Вересень » 22 » РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА Будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки
15:46
РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА Будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки

РІШЕННЯ
Львівської обласної ради
 
від 22.09.2010 р. №1305

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

Будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки

Розділ 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма

 

Низький рівень забезпечення житлом є однією з найгостріших соціальних проблем держави. В Україні він становить 22,2 кв. м загальної площі на особу, в той час як у більшості країн Європи цей показник – 35-45 кв. м. Майже в 13% громадян країни окреме житло взагалі відсутнє.

У Львівській області цей показник складає відповідно 20,6 кв. м на особу.

На квартирному обліку в населених пунктах області перебуває загалом 75439 сімей та одинаків. Щорічно учасники такої черги отримують житло не більше ніж 1,2%.

Термін очікування житла у чергах постійно зростає та загрожує перевищити показник середньої тривалості життя людини, адже при існуючій динаміці громадяни зможуть отримати квартири протягом 70-75 років.

У таких умовах не забезпечується виконання статті 47 Конституції України щодо конституційного права громадян на житло, насамперед, для тих, рівень доходів яких не дає права на соціальне житло, але є недостатнім для самостійного вирішення житлової проблеми.

Очевидно, що забезпечення житлом таких категорій громадян можливе лише за державної підтримки шляхом реалізації відповідних цільових програм.

На цей час в Україні діє 5 програм забезпечення житлом окремих категорій громадян, які в різні роки затверджені Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України. Практика показала, що їх вплив на вирішення житлової проблеми не ефективний.

Ураховуючи неузгодженість житлових програм, суттєві розбіжності закладених фінансово-інвестиційних механізмів їх реалізації, а також з метою забезпечення координації діяльності центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Кабінетом Міністрів України затверджено Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки, де закладено прогнозні показники введення в експлуатацію житла та обсяги фінансування, необхідні для його будівництва.

Відповідно до доручення голови Львівської облдержадміністрації від 04.02.2010 р. №4/0/6-10, на основі показників зазначеної програми розроблено Регіональну програму будівництва (придбання) доступного житла у Львівській області на 2010 – 2017 роки. За цією Програмою житло споруджуватиметься за державної підтримки в таких напрямах:

- доступне житло, що може бути побудоване (придбане) за рахунок державної підтримки та власних коштів громадян, які відповідно до законодавства вимагають поліпшення житлових умов;

- житло, що взяте в оренду з викупом у порядку, визначеному законодавством;

- житло побудоване (придбане) за рахунок пільгового довгострокового кредитування;

- житло побудоване (придбане) за кошти, що утворились на накопичувальних рахунках.

Розділ 2. Мета Програми

 

Метою Програми є поступове розв`язання проблеми забезпечення житлом населення області, скорочення терміну перебування громадян на квартирному обліку шляхом створення умов для будівництва (придбання) доступного житла, за рахунок оптимізації існуючих, запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних мехнізмів державної підтримки будівництва доступного житла.

Термін виконання Програми – 2010 – 2017 роки.

Розділ 3. Шляхи та способи розв`язання проблеми

 

Мета Програми буде досягнута шляхом:

- удосконалення механізмів надання державної підтримки для забезпечення максимальної ефективності участі держави та поступового скорочення обсягів надання безоплатного житла;

- сплати державою частини вартості будівництва (придбання) доступного житла;

- впровадження механізму заощадження коштів для будівництва (придбання) житла;

- подальшого розвитку іпотечного житлового кредитування;

- створення умов, за яких здешевлюється вартість будівництва житла, що будується за участю держави.

У реалізації механізму державної підтримки беруть участь:

- громадяни;

- державні та місцеві органи самоврядування, що надають підтримку громадянам та вживають заходів для будівництва доступного житла;

- банки та інші фінансові установи.

Державна іпотечна установа забезпечує доступність іпотечних житлових кредитів, що надаватимуться кредиторам відповідно до існуючих фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, зокрема за рахунок гарантованих державою запозичень з постійним удосконаленням цих механізмів.

Для успішного здійснення державної підтримки потребують законодавчого врегулювання питання щодо:

- забезпечення при плануванні та забудові територій населених пунктів обов’язкової норми (частки) виділення земельних ділянок під доступне і соціальне житло у відсотках від загальної площі, що відводиться під житло в цілому в населеному пункті;

- посилення захисту прав власників іпотечних облігацій, визначення додаткових способів забезпечення виконання банками або небанківськими установами функцій з управління іпотечним покриттям;

- зменшення обсягу витрат, пов`язаних із переходом права власності на житло та одержання іпотечних кредитів на будівництво (придбання) доступного житла;

- збільшення фінансових ресурсів, що спрямовуються на іпотечне житлове кредитування при застосуванні фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

З метою будівництва доступного житла необхідно забезпечити:

- проектування квартир за архітектурно-технічними рішеннями та з площею приміщень, що відповідають параметрам доступного житла;

- розроблення та запровадження економічних та енергозберігаючих проектів житлових будинків з використанням сучасних архітектурно-технічних рішень;

- раціональне використання земель шляхом оптимізації щільності забудови;

- створення при місцевих органам містобудування та архітектури фонду проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування;

- завершення будівництва житлових об`єктів, що припинено, реконструкція житлових будинків перших масових серій;

- проведення відбору інвестиційних проектів на конкурсних засадах.

Забезпечення розвитку будівництва житла потребує:

- удосконалення виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використання швидкозбірних конструкцій будинків;

- освоєння виробництва в області ефективних утеплювальних і покрівельних матеріалів, автономних систем інженерного забезпечення різної потужності, нових типів санітарно-технічного обладнання, підвищеної економічності та надійності, будівельних виробів і матеріалів для спорудження дешевих несучих та огороджувальних конструкцій.

Визначення забудовника (замовника) будівництва доступного житла проводиться на конкурсних засадах.

Для забудовників (замовників), які споруджують доступне житло, впроваджується надання державної підтримки щодо:

- відведення земельних ділянок для будівництва доступного житла без проведення аукціонів;

- звільнення суб`єктів господарювання, що здійснюють будівництво доступного житла, від сплати відрахувань (внесків) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

- забезпечення будівництва інженерних мереж і підведення їх власниками до земельної ділянки, на якій споруджується таке житло.

Вартість спорудження доступного житла визначається відповідно до державних будівельних норм з урахуванням параметрів доступного житла для сім`ї з 3-х осіб. Середня загальна площа квартир становитиме 62,5 кв. м.

Прогнозна вартість будівництва (придбання) 1 кв. м загальної площі житла на 2010 рік для Львівської області згідно з Державною цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки становить 5288 гривень.

Розділ 4. Завдання і заходи

 

Завдання і заходи подані в додатку 3.

Обсяг потреби щодо забезпечення окремих категорій громадян житлом у розрізі районів і міст обласного значення подані в додатку 2.

Формування Програми здійснювалось на базі розрахунків та вихідних даних, наданих райдержадміністраціями, виконкомами міст обласного значення та управліннями облдержадміністрації, відповідно до прогнозних показників Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки.

Для розрахунку показників Програми були використані такі дані:

- норма доступного житла - 62,5 кв. м загальної площі на родину;

- прогнозна вартість будівництва (придбання) доступного житла – 5288 грн/кв. м;

- норматив надання державної підтримки при фінансуванні будівництва (придбання) доступного житла – 30%;

- кількість сімей та одинаків, що перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2010 року – 75439 (з інформацією в розрізі районів та міст обласного значення).

В основу розрахунків покладено механізм надання державної підтримки будівництву доступного житла, закладений у Постановах Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. №127 "Деякі питання іпотечного кредитування" та від 11.02.2009 р. №140 "Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом".

При закладенні в бюджет місцевих органів самоврядування коштів на будівництво (придбання) доступного житла прогнозований обсяг фінансування Програми збільшується на суму величин закладених коштів та коштів з інших джерел фінансування, які розраховуються за формулою:

qін=(qд+qм)х2,33;

де qін – кошти з інших джерел фінансування (кошти фізичних осіб),

qд – кошти державного бюджету,

qм – кошти місцевого бюджету.

Відповідно до "Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом", право на отримання державної підтримки мають громадяни, які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, та середньомісячний сукупний дохід яких разом з членами їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати в регіоні, яка станом на 01.08.2010 р. становить 2077,25 грн.

При цьому слід урахувати, що державна підтримка здійснюється шляхом надання пільгового кредиту або сплати 30% вартості житла. Це передбачає залучення значних коштів громадян, що внеможливлює участь у Програмі громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті та прожиткового мінімуму (станом на 01.08.2010 р. – 884 грн).

До запровадження Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, та до формування відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади відповідних списків, кількість громадян, які мають право на забезпечення доступним житлом для потреб цього додатка обчислюється розрахунково: як 60% від загальної кількості сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2010 року.

Для спорудження особистих будинків обов’язковою умовою надання кредиту є виділення забудовникові земельної ділянки під забудову, згідно з чинним законодавством або наявність у нього незавершеного будівництва.

Програма виконується трьома етапами.

На першому етапі (2010 – 2011 роки) здійснюватиметься:

- реалізація заходів з подолання наслідків світової фінансової кризи у житловому будівництві;

- апробація механізму фінансування будівництва доступного житла, передбаченого Програмою шляхом реалізації пілотних проектів;

- завершення будівництва недобудів на умовах фінансування та отримання доступного житла;

- забезпечення ділянок для розміщення доступного житла містобудівною документацією;

- підведення інженерних мереж до ділянок, передбачених під будівництво доступного житла.

На другому етапі (2013 – 2014 роки) передбачається:

- впровадження механізму цільового виділення земельних ділянок і планування територій для будівництва доступного житла;

- проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій, будівель нежитлового призначення, що належать до сфери Міноборони та МНС, модернізація об`єктів комунальної (соціальної) інфраструктури;

- будівництво доступного житла;

- формування матеріально-технічної бази житлового будівництва на основі сучасних архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень.

На третьому етапі (2015 – 2017 роки) планується впровадження вдосконаленого фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, оптимальних для регіону планувальних та конструктивних рішень з урахуванням досвіду реалізації Програми на попередніх етапах.

Розділ 5. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, власних коштів громадян, інших джерел, передбачених законом.

Загальні витрати на реалізацію Програми складають 5983,6 млн грн за всіма джерелами фінансування і розподіляються таким чином:

- кошти державного бюджету – 1908,4 млн грн;

- кошти інших джерел – 4075,2 млн грн.

При виділенні органами місцевого самоврядування коштів на будівництво (придбання) доступного житла витрати на виконання Програми збільшуються з урахуванням відповідної кількості коштів з інших джерел, передбачених фінансовими механізмами реалізації Програми.

Бюджетні витрати на будівництво (придбання) доступного житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державний департамент України з питань виконання покарань, службових осіб митних органів та членів їх сімей становлять 330,96 млн грн.

Запровадження нових фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва (придбання) житла не покладає на державу довгострокових зобов`язань. Розмір доступної відсоткової ставки за іпотечними житловими кредитами визначається, виходячи з вартості ресурсів, залучених для будівництва (придбання) житла. Обсяг коштів на зазначені цілі визначається з можливості державного бюджету та місцевих бюджетів на відповідний рік.

Розділ 6. Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити житлом 17585 сімей шляхом будівництва 1101,4 тис. кв. м його загальної площі;

- впровадити фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки, спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання державних коштів;

- створити умови для стабільної роботи будівельної галузі, збереження робочих місць.

Очікувані результати виконання Програми подані в додатку 4.

 

Розділ 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями (додаток 3 до Програми).

Контроль за виконанням заходів та завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює головний розпорядник коштів - головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації.

На підставі розпорядчих документів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також протокольних доручень засідань координаційної робочої групи, яка діє на підставі доручення голови облдержадміністрації від 20.06.2008 р. №64/0/6-08 (зі змінами згідно з дорученням голови облдержадміністрації від 04.02.10 р. №4/0/6-10), виконання заходів може здійснюватись за окремими планами і графіками.

Робоча група здійснює моніторинг та координацію діяльності співвиконавців спрямованої на виконання заходів Програми і збирається не рідше як 1 раз на місяць.

Відповідальний виконавець Програми – управління капітального будівництва облдержадміністрації щоквартально (наростаючим підсумком) до 25 числа наступного за звітним періодом місяця готує та подає узагальнену інформацію про стан виконання Програми в головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації, головне управлінню економіки та інвестицій облдержадміністрації та головне фінансове управління облдержадміністрації.

Головне управління економіки та інвестицій облдержадміністрації на виконання доручень голови облдержадміністрації та першого заступника голови облдержадміністрації проводить аналіз зазначеної інформації і включає її до щоквартальних звітів для керівництва облдержадміністрації та обласної ради щодо стану виконання державних та обласних цільових програми, які реалізуються в області.

Управління капітального будівництва облдержадміністрації здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та в разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми й окремих заходів та завдань.

Щорічно, після прийняття державного бюджету, Програма розглядається обласною радою стосовно виконання її показників і, при внесенні змін, перезатверджується. При цьому коригування обсягів виділених державою коштів відбувається відповідно до затверджених обсягів співфінансування з місцевого бюджету та результатів виконання заходів Програми, особливо, що стосується виділення земельних ділянок для будівництва житла, підведення до будівельних майданчиків зовнішніх інженерних мереж з необхідними величинами потужностей.

За ініціативи обласної ради, обласної державної адміністрації, головного управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях обласної ради у разі виникнення потреби.

Виконання Програми закінчується в установлений термін, після чого головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації складає заключний звіт про результати її виконання та подає на розгляд сесії обласної ради із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше, ніж у двомісячний строк після терміну її закінчення.

Керуючий справами обласної ради                                                                                   Євген Захаревич

 

Детальніше :  http://www.pustomyty.gov.ua/regional-program-for-building-affordable-housing-acquisition-in-2010-2017-years


Категорія: Держава та політика | Переглядів: 1272 | Додав: zhyvchek | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Чат
Друзі сайту
kolomyya.eu.org Новини західної України Великий Любінь
Реклама на сайті
Цікаві Факти про все на світі
Created by Skip © thebestvova@gmail.com